Foto’s en downloads BOE

Foto’s en downloads BOE

Het Bèta Ontwerp Event was een succes dankzij iedereen die heeft meegedaan of -geholpen! De foto’s van de dag kun je hier bekijken. Ook kun je een aantal presentaties thuis nog eens doornemen via de downloads.

BOE – Ontwerpen met eieren

BOE – Ontwerpen met eieren

Zo met Pasen voor de deur vroegen wij ons af: wat kun je allemaal ontwerpen met eieren? Hier onze drie favoriete ontwerptips voor een paasweekend dat zo voorbij vliegt. Maar er zijn nog meer opties te proberen!

 

Uitgelicht

Terugblik BOE

Nog even terug naar het Bèta Ontwerp Event, of gewoon nieuwsgierig hoe het was? Bekijk hier de foto’s!

BOE – Ontwerpen met eieren

Zo met Pasen voor de deur vroegen wij ons af: wat kun je allemaal ontwerpen met eieren? Hier onze drie favoriete ontwerptips voor een paasweekend dat zo voorbij vliegt. Maar er zijn nog meer opties te proberen!

Info & Programma – BètaOntwerpEvent 17 april 2019

Hoe kun je leerlingen laten leren (door) ontwerpen? Dat is de centrale vraag tijdens het Bèta Ontwerp Event, een gratis eendaagse conferentie over ontwerponderwijs in het bètavakgebied. De dag is bedoeld voor docenten havo en vwo die lesgeven in een bètavak. Door inspirerende en praktische voorbeelden vanuit de vakken scheikunde en informatica kun je de […]

marshmallow challenge

Onderzoek doen binnen ontwerpen

Omschrijving Hoe zijn onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden? “Je kunt eigenlijk geen ontwerp maken zonder eerst onderzoek te doen” is de overtuiging van veel docenten en leerlingen, blijkt uit recent promotieonderzoek. Uit deze uitspraak blijkt ook dat docenten en leerlingen denken dat ontwerpen volgens een bepaalde volgorde gaat, namelijk: onderzoek éérst. En dat terwijl […]

Duurzame energie zonder de gebakken lucht – Modelleren op een bierviltje

Omschrijving Om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, moeten we stevig inzetten op duurzame energiebronnen. Maar hoe? Zonnecellen? Hier of in Zuid-Spanje? Of toch liever windenergie? Op land of op zee? En hoeveel oppervlakte moeten we dan reserveren om in onze energiebehoefte te voorzien? In deze workshop gaan we dergelijke problemen oplossen aan de […]

Ontwerpen met de natuur als inspiratie

Omschrijving Wat leren de vleugels van een insect ons over duurzame en toch flexibele materialen? Hoe bouwt de natuur ademende containers? Net als de mens transporteert de natuur goederen en is ze voortdurend in beweging. Maar hoe helpt de natuur ons bij het ontwerpen van oplossingen voor onze ingewikkeldste verpakkingsuitdagingen? Deze workshop maak je kennis […]

Expeditie Tandpasta

‘Expeditie Tandpasta’ speelt zich af op een onbewoond eiland waar deelnemers van een survivalprogramma niet alleen proberen te overleven, maar ook hun tanden willen schoonhouden. Micro-macro denken en redeneren staan centraal in dit project, en ook oefenen leerlingen met de ontwerpvaardigheden ‘ideeën bedenken’ en ‘itereren’. Het project begint met een video waarin deelnemers van het […]

In iedereen schuilt een ontwerper

Het Bèta Ontwerp Event op 17 april is natuurlijk niet compleet zonder zelf iets te ontwerpen. Daar hoef je gelukkig niet lang op te wachten, want aan het begin van de dag vindt een plenaire ontwerpsessie plaats. Manon Mostert – van der Sar en Martin Bruggink zullen hierover de regie nemen en demonstreren dat ontwerpen […]

Ontwerpen voor animaties en VR

In deze workshop ga je aan de slag met 3D modelleren. 3D modelleren kent steeds meer toepassingen in onze samenleving, denk hierbij aan 3D printing, spelletjes, websites en VR. Tijdens de workshop lichten we toe hoe we 3D inzetten in de Coderclass (www.coderclass.nl) om een animatie film te maken over de noodhulp die Warchild verleent […]

Ontwerpen in de scheikundeklas

Scheikunde is een echte ‘technoscience’. Scheikundige professionals werken niet alleen als onderzoekers, maar ook als technisch ontwerpers. In deze workshop verkennen we wat je met ontwerpen in de scheikundeklas kunt doen. We bekijken wat leerlingen volgens onderzoek kunnen leren van ontwerpen bij scheikunde, en hoe je scheikundige ontwerpproblemen verkent met je leerlingen. En we zoomen […]

Ontwerpen in beeld

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar geen feedback geven. In deze workshop maak je kennis met werkvormen en […]

Denk in algoritmen!

Algoritmen vormen de basis voor informatica. Algoritmisch denken en het ontwikkelen van algoritmen is van essentieel belang om de informatica te kunnen begrijpen. In deze workshop delen we onze ervaringen die we hebben gehad met twee ontwerp opdrachten voor het ontwikkelen van algoritmen door studenten in de bovenbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Daarna […]

Formatieve evaluatie

Ontwerpen en formatief toetsen informatica

Tijdens deze workshop maak je kennis met de achterliggende gedachten van formatief toetsen, en hoe je dit kan inzetten om vroegtijdig knelpunten bij leerlingen te signaleren. Je leert hoe je verschillende soorten ontwerpen kunt inzetten voor verschillende domeinen in de informatica, en hoe deze bijdragen en je inzicht geven over de misconcepten, gedachtenproces en de […]

Ontwerptekeningen als formatieve toets

Ontwerptekeningen als formatieve evaluatietools

Als leerlingen een prototype maken, gaat veel van hun aandacht naar praktische dingen als ‘waar is toch die schaar’ of ‘onee, ik heb te weinig …’. Bij het plannen van een ontwerp is vaak meer ruimte om bijvoorbeeld vakinhoud te betrekken bij het denken en discussiëren over een ontwerp. Ontwerptekeningen zijn een leuke en effectieve […]

Deel jouw ontwerplesmateriaal!

Heb jij zelf een tof ontwerpproject(je) dat je doet met je leerlingen. Help andere bètadocenten door het de delen! Neem contact met ons op via het contactformulier. En schroom je niet om te delen: zelfs met een enkel werkblad of een opdracht op een PPT kun je anderen inspireren om ook te ontwerpen in een […]

The Thermo-Challenge

Hoe ontwerp je een product om een drankje mee op te warmen of af te koelen met behulp van een chemische reactie? The Thermo-Challenge is een scheikundig ontwerpproject voor de 4e klas. Tijdens het ontwerpproject ontwerpen leerlingen niet alleen, maar kunnen ze ook leren over reactie-energie en reactiewarmte. Twee vaardigheden staan in dit project centraal: […]

Vast lesritme tijdens een ontwerpproject

In ontwerpprojecten werken leerlingen in teams, hebben ze vrij veel zelfstandigheid, en werken ze naar een groot einddoel toe. Dit en meer kan ervoor zorgen dat leerlingen en docent het overzicht kwijt kunnen raken. Gebruik daarom dit vast lesritme; voor structuur. Dit lesritme kun je verwerken in PPT’s, en als poster in je lokaal ophangen. […]

Maak maar duidelijk!

Een simpele spelvorm voor O&O waarbij twee teams elkaar proberen te overtuigen van hun denkstappen binnen een project. Want, wat zijn nou die verschillen en overeen komsten tussen ontwerpen en onderzoeken? Er zijn kaartjes over onderzoeken, over ontwerpen en over de verbinding tussen de twee. Je kunt zelf ook kaartjes toevoegen. Maak maar duidelijk wat […]

Ontwerpcycli

In het A-domein van de exameneisen van de natuurwetenschappelijke vakken kun je de ontwerpstappen herkennen zoals die ooit voor ‘technisch ontwerpen’ bij natuurkunde zijn bedacht. Als je online zoekt op ‘ontwerpcyclus’ of ‘design cycle’ vind je nog veel meer soorten ontwercycli. Stapsgewijs een ontwerpproces doorlopen zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet vergeet met eisen […]