Bèta Ontwerp Event

Terugblik BOE

Nog even terug naar het Bèta Ontwerp Event, of gewoon nieuwsgierig hoe het was? Bekijk hier de foto’s!

BOE – Ontwerpen met eieren

Zo met Pasen voor de deur vroegen wij ons af: wat kun je allemaal ontwerpen met eieren? Hier onze drie favoriete ontwerptips voor een paasweekend dat zo voorbij vliegt. Maar er zijn nog meer opties te proberen!

Info & Programma – BètaOntwerpEvent 17 april 2019

Hoe kun je leerlingen laten leren (door) ontwerpen? Dat is de centrale vraag tijdens het Bèta Ontwerp Event, een gratis eendaagse conferentie over ontwerponderwijs in het bètavakgebied. De dag is bedoeld voor docenten havo en vwo die lesgeven in een bètavak. Door inspirerende en praktische voorbeelden vanuit de vakken scheikunde en informatica kun je de […]

marshmallow challenge

Onderzoek doen binnen ontwerpen

Omschrijving Hoe zijn onderzoeken en ontwerpen met elkaar verbonden? “Je kunt eigenlijk geen ontwerp maken zonder eerst onderzoek te doen” is de overtuiging van veel docenten en leerlingen, blijkt uit recent promotieonderzoek. Uit deze uitspraak blijkt ook dat docenten en leerlingen denken dat ontwerpen volgens een bepaalde volgorde gaat, namelijk: onderzoek éérst. En dat terwijl […]

Duurzame energie zonder de gebakken lucht – Modelleren op een bierviltje

Omschrijving Om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, moeten we stevig inzetten op duurzame energiebronnen. Maar hoe? Zonnecellen? Hier of in Zuid-Spanje? Of toch liever windenergie? Op land of op zee? En hoeveel oppervlakte moeten we dan reserveren om in onze energiebehoefte te voorzien? In deze workshop gaan we dergelijke problemen oplossen aan de […]

In iedereen schuilt een ontwerper

Het Bèta Ontwerp Event op 17 april is natuurlijk niet compleet zonder zelf iets te ontwerpen. Daar hoef je gelukkig niet lang op te wachten, want aan het begin van de dag vindt een plenaire ontwerpsessie plaats. Manon Mostert – van der Sar en Martin Bruggink zullen hierover de regie nemen en demonstreren dat ontwerpen […]

Ontwerpen voor animaties en VR

In deze workshop ga je aan de slag met 3D modelleren. 3D modelleren kent steeds meer toepassingen in onze samenleving, denk hierbij aan 3D printing, spelletjes, websites en VR. Tijdens de workshop lichten we toe hoe we 3D inzetten in de Coderclass (www.coderclass.nl) om een animatie film te maken over de noodhulp die Warchild verleent […]

Ontwerpen in de scheikundeklas

Scheikunde is een echte ‘technoscience’. Scheikundige professionals werken niet alleen als onderzoekers, maar ook als technisch ontwerpers. In deze workshop verkennen we wat je met ontwerpen in de scheikundeklas kunt doen. We bekijken wat leerlingen volgens onderzoek kunnen leren van ontwerpen bij scheikunde, en hoe je scheikundige ontwerpproblemen verkent met je leerlingen. En we zoomen […]

Ontwerpen in beeld

Ontwerpend Leren betekent, naast het opdoen van kennis, ook werken aan 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, doorzetten, risico’s nemen, kritische denken en creatieve oplossingen bedenken. Vaak blijven leerdoelen zoals creativiteit vaag, weten leerlingen niet goed wat het doel is en kunnen ze elkaar geen feedback geven. In deze workshop maak je kennis met werkvormen en […]

Denk in algoritmen!

Algoritmen vormen de basis voor informatica. Algoritmisch denken en het ontwikkelen van algoritmen is van essentieel belang om de informatica te kunnen begrijpen. In deze workshop delen we onze ervaringen die we hebben gehad met twee ontwerp opdrachten voor het ontwikkelen van algoritmen door studenten in de bovenbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Daarna […]