Denk in algoritmen!

Algoritmen vormen de basis voor informatica. Algoritmisch denken en het ontwikkelen van algoritmen is van essentieel belang om de informatica te kunnen begrijpen. In deze workshop delen we onze ervaringen die we hebben gehad met twee ontwerp opdrachten voor het ontwikkelen van algoritmen door studenten in de bovenbouw van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Daarna zullen we samen met de deelnemers aan deze workshop hands-on werken aan het ontwikkelen van algoritmen voor het maken van een tool waarmee je afbeeldingen kunt bewerken.

Deze Bèta Ontwerp Event-workshop wordt gegeven door Ebrahim Rahimi en Frans Peeters.