Ontwerpcycli

In het A-domein van de exameneisen van de natuurwetenschappelijke vakken kun je de ontwerpstappen herkennen zoals die ooit voor ‘technisch ontwerpen’ bij natuurkunde zijn bedacht. Als je online zoekt op ‘ontwerpcyclus’ of ‘design cycle’ vind je nog veel meer soorten ontwercycli. Stapsgewijs een ontwerpproces doorlopen zorgt er bijvoorbeeld voor dat je niet vergeet met eisen rekening te houden, en dat je eerst meerdere ideeën bedenkt voordat je één ontwerpidee verder uitwerkt. Daardoor kan je uiteindelijke ontwerp beter worden.

Toch zijn er heel veel manieren om een ontwerpproces te doorlopen, en hoef je niet altijd de stappen te volgen zoals in bijvoorbeeld het examenprogramma beschreven. Het hangt er natuurlijk vanaf wat het ontwerpprobleem is, maar misschien ook wat je leerlingen wilt leren, wat leerlingen al kunnen en hoeveel lessen je hebt. Als je leerlingen bijvoorbeeld wilt leren dat ontwerpen een iteratief proces is, kan het handig zijn een versimpelde ontwerpcyclus te gebruiken, omdat ze die dan in één les toch kunnen itereren via een cyclisch proces (zie bijv. de les ‘onzichtbare inkt’). Bij sommige projecten zijn ontwerptekeningen heel handig en belangrijk, dan kun je de stap ‘ontwerptekening maken’ expliciet maken. In veel ontwerpprocessen sla je soms wat stappen over, om dat duidelijker te maken voor leerlingen kun je dat aangeven met een ‘short cut’.

Je kunt je eigen ontwerpproces samenstellen als je zelf een les of project ontwikkelt, of een van de voorbeelden hier gebruiken.

Lesdocumenten