Vast lesritme tijdens een ontwerpproject

In ontwerpprojecten werken leerlingen in teams, hebben ze vrij veel zelfstandigheid, en werken ze naar een groot einddoel toe. Dit en meer kan ervoor zorgen dat leerlingen en docent het overzicht kwijt kunnen raken. Gebruik daarom dit vast lesritme; voor structuur. Dit lesritme kun je verwerken in PPT’s, en als poster in je lokaal ophangen.

Begin van de les

In het begin van de les heb je de hele klas bij elkaar. Een goed moment om terug te komen op de ontwerpresultaten van de vorige les, en samen te bedenken wat de volgende ontwerpstap moet zijn. Ook kun je tijdens dit moment klassikaal feedback geven op dingen die je de vorige les zijn opgevallen, en (praktische) tips geven voor deze lesactiviteiten. En, zorg dat je dat begin gebruikt om de leerdoelen van die les te verhelderen, en misschien centrale ontwerpvaardigheden nog eens herhaalt. Als laatste kun je ook nieuwe vakinhoud behandelen in dit deel van de les, als dat nodig is.

Ontwerpen in teams

In het middelste deel van de les werken leerlingen in hun ontwerpteams. Neem tijdens dit deel van de les de rol van projectleider aan om de teams in hun ontwerpproces te helpen, en stimuleer ook hun kennisontwikkeling in gesprekken. Probeer er in zo’n gesprek achter te komen of leerlingen links kunnen leggen tussen hun ontwerp en de vakkennis die daarbij nodig is. Docent als projectleider houdt in dat je je verdiept in het ontwerp van leerlingen, en met ze mee denkt. Zo kun je leerlingen dus helpen verder te komen in hun ontwerp, en in hun leerproces.

Eind van de les

Afhankelijk van hoeveel tijd je aan het eind van de les hebt, kun je de les ook weer klassikaal afsluiten. Leerlingen kunnen hun resultaten delen, ontwerpideeën of hun ontwerpproblemen. Zo leren ze van elkaar, en jij leert van je leerlingen wat ze misschien al wel en niet begrijpen. En je kunt samen bekijken hoe jullie verder zijn gekomen in het ontwerpproces: waar staan jullie nu? En, wat hebben jullie geleerd?

De stap ‘delen van resultaten’ vergt vaak wat oefening en past niet bij elke klas. Het vraagt namelijk om aandacht voor elkaar, en om het willen leren van de resultaten/tips/ideeën van anderen voor je eigen ontwerp-/leerproces. Ook past zo’n gezamenlijke afronding soms niet bij een practicumles waar nog weleens tot de laatste minuut druk wordt geëxperimenteerd.

Lesdocumenten